Консултиране на работещи

Една специална част от дейността ми е посветена на индивидуална работа с работещи хора – както служители, така и мениджъри, лидери и собственици на бизнес. Комбинирам експертните си знания и умения по организационна психология и психотерапия, за да помогна на клиентите си да бъдат здрави, удовлетворени от работата си и да развиват своя потенциал.  Мога да съм полезна в тези области:

 • Поддържане на баланса работа-личен живот;
 • Справяне с професионалния стрес;
 • Разгръщане на лидерския потенциал;
 • Преодоляване на стереотипи;
 • Преодоляване на дисфункционални вярвания;
 • Личностно развитие;
 • Справяне с работохолизма;
 • Изграждане на умения за управление на конфликти;
 • Изграждане на умения за управление на кризи;
 • Справяне с тормоза на работното място;
 • Здравословно работене;
 • Други.