Консултиране и психотерапия

Психологическо консултиране и психотерапия

Все повече хора търсят психологическо консултиране и психотерапия и това води до положителни промени както в отделния човек, така и в обществото като цяло.

Работя с клиенти над 18 години.

Проблемите, при които мога да съм ви от полза, са:

 • Стрес: житейски стресиращи ситуации и периоди, с които ви е трудно да се справите;
 • Житейски кризи: трудни периоди и изпитания в живота на човек, които не може да преодолее сам/а;
 • Траур: преодоляване на загубата на близък човек;
 • Травма: емоционална злоупотреба, физическа злоупотреба, сексуална злоупотреба и неглижиране или изоставяне в детството, катастрофи и много други травмиращи събития или опит;
 • Депресия;
 • Тревожност;
 • Проблеми в двойката: хетеросексуални двойки и хомосексуални двойки;
 • Конфликтът „работа – семейство“: поддържане на здравословен баланс между професионалния и личния живот;
 • Проблеми родители – деца: за родителите на деца от всички възрасти;
 • Родителите на „различните деца“: справяне с предизвикателствата и себесъхранение на родителите на деца със СОП;
 • Професионален стрес: справяне с професионалния стрес и вредните му последствия и придобиване на практически знания за неговото предотвратяване;
 • Ниска самооценка: подобряване на самочувствието и себеутвърждаването;
 •  Личностно израстване и самоусъвършенстване;
 • Други житейски и професионални предизвикателства.