Индивидуална психотерапия и консултиране

Личностно развитие

За контакти

Кабинет: Гр. София, ул. „Струга“ №22Б. Сградата няма асансьор и не е пригодена за трудноподвижни хора. За тях предлагам работа в онлайн сесии.

  • Струга 22, София, България

Телефон
0878104349
Ако в момента работя, по-късно връщам обажданията.